जोगांची कुलदैवते
-'आगाशे' कुलाची कुलदैवते-
कुलदेवता आणि कुलाचार