वेब-डेटाबेससाठीं 'कुळातील नोंदविलेल्या व्यक्तींकडून' ऑन-लाइन फॉर्ममध्ये घ्यावयाची अधिक माहिती...

आगाशे कुल-मंडळाच्या'संचालकांना साइटवरून आलेले फॉर्म तपासून साइटवरचा डेटाबेस अपडेट करण्यासाठी...

वेब-साइटवरील 'आगाशे-कुलवृत्तान्तात' डेटाबेसचे व्यवस्थापन
संचालकाचें नाव (इंग्रजीत)
संचालकाचा पासवर्ड