ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
53 कोल्हटकर Kolhatkar 5 कौशिक 1053 1 बाभ्रव्य -
54 खरे Khare 5 कौशिक 1054 1 हि बाभ्रव्य -
55 खंगले Khangle 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
56 खंजगे Khanjge 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
57 खाडविलकर Khadvilkar 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
58 खाडिलकर Khadilkar 3 काश्यप 1058 1 शांडिल्य -
59 खांबेटे Khambete 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
60 खासगीवाले Khasagiwale 2 कपि 1262 1 हि भारद्वाज गार्ग्य
61 खुळे Khule 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
62 गणपुले Ganpule 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
63 गद्रे Gadre 5 कौशिक 1063 1 हि बाभ्रव्य -
64 गांगल Gangal 14 शांडिल्य 0 0 हि काश्यप -
65 गांगल Gangal 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
65ब गांगल Gangal 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
65क गांगल Gangal 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -