ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
41ब काळे Kale 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
41क काळे Kale 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
41ड काळे Kale 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
42 किडमिडे Kidmide 13 विष्णुवृद्ध 1239 1 नित्युंदन -
43 किणकिणे Kinkine 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
43ब किणकिणे Kinkine 13 विष्णुवृद्ध 0 0 नित्युंदन -
44 कुंटे Kunte 7 जामदग्न्य 0 0 वत्स -
45 कुटुंबे Kutumbe 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
46 कुटुंबळे Kutumbale 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
47 केतकर Ketkar 6 गार्ग्य 1047 1 भरद्वाज कपि
48 केळकर Kelkar 14 शांडिल्य 1048 1 काश्यप -
49 कान्हे Kanhe 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
50 कोकणे Kokane 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
51 कोकरेकर Kokrekar 1 अत्रि 0 0 - -
52 कोपरकर Koparkar 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -