ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
300 साठे Sathe 12 वासिष्ठ 1300 1 हि कौडिण्य -
301 साठये Sathye 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
302 सादमानी Saadmaani 8 नित्युंदन 0 0 हि विष्णुवृद्ध -
303 साने Sane 2 कपि 1303 1 भारद्वाज गार्ग्य
304 साकले Saakale 9 बाभ्रव्य 0 0 हि कौशिक -
305 सावरकर Savarkar 12 वासिष्ठ 1305 1 हि कौडिण्य -
306 सासने Sasane 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
307 सुकाडकर Sukadkar 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
308 सुंकले Sunkale 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
309 सुतारे Sutare 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
310 सुनाके Sunake 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
311 सोमण Soman 14 शांडिल्य 1311 1 काश्यप -
312 सोवनी Sovanee 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
313 सोहोनी Sohonee 10 भारद्वाज 1313 1 गार्ग्य कपि
314 स्वयंपाकी Svayampaki 5 कौशिक 0 0 हि बाभ्रव्य -