ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
275 विनोद Vinod 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
281 वैशंपायन Vaishampayan 8 नित्युंदन 1281 1 हि विष्णुवृद्ध -
283क शासने Shasane 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
284 शिंगटे Shingte 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
286 शिधये Shidhaye 14 शांडिल्य 1286 1 काश्यप -
287 शिधोरे Shidhore 14 शांडिल्य 0 0 हि काश्यप -
288 शिवणेकर Shivanekar 5 कौशिक 0 0 हि बाभ्रव्य -
289 शेठे Shethe 5 कौशिक 0 0 हि बाभ्रव्य -
291 शेरकर Sherkar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
294 शोचे Shoche 5 कौशिक 0 0 हि बाभ्रव्य -
295 श्रीखंडे Shreekhande 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
296 सखदेव Sakhadev 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
297 सटकर Satkar 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
298 सहस्रबुद्धे Sahasrabuddhe 14 शांडिल्य 1298 1 काश्यप -
299 सहस्रबुद्धे Sahasrabuddhe 8 नित्युंदन 0 0 हि विष्णुवृद्ध -