ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
262 लिमये Limaye 2 कपि 1262 1 हि भारद्वाज गार्ग्य
263 लेणे Lene 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
264 लेले Lele 3 काश्यप 1264 1 हि शांडिल्य -
265 लेलगे Lelage 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
266 लोंढे Londhe 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
267 लोणकर Lonkar 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
268 वझे Vaze 6 गार्ग्य 1268 1 भरद्वाज कपि
269 वर्तक Vartak 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
269ब वर्तक Vartak 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
269क वर्तक Vartak 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
270 वाटवे Vatawe 12 वासिष्ठ 1270 1 कौडिण्य -
271 वाड Vad 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
272 वाडदेकर Vadadekar 1 अत्रि 0 0 - -
273 वाडदेव Vadadev 1 अत्रि 0 0 - -
274 वाळशे Valashe 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि