ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
252 राणे Rane 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
252ब राणे Rane 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
252क राणे Rane 13 विष्णुवृद्ध 0 0 नित्युंदन -
253 रानडे Ranade 10 भारद्वाज 1253 1 हि गार्ग्य कपि
254 रास्ते(गोखले) Raste(Gokhale) 3 काश्यप 1074 1 हि शांडिल्य -
254ब रास्ते(फाटक) Raste(Phatak) 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
255 रिसबूड Risbud 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
256 रेशमेखर Reshmekhar 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
256ब लयाळ LayAl 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
257 लागू Lagu 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
258 लंगोटे Langote 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
259 लचई Lachaee 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
260 लवाटे Lawate 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
261 लावेकर Lawekar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
261ब लाटे(भागवत) Late(Bhagwat) 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य