ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
237 मायले Mayale 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
238 मालशे Malshe 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
239 मेहेंदळे Mehendale 13 विष्णुवृद्ध 1239 1 हि नित्युंदन -
240 मेहळेकर Mehalekar 3 काश्यप 0 0 हि शांडिल्य -
241 मेढेकर Medhekar 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
242 मोडक Modak 12 वासिष्ठ 1242 1 हि कौडिण्य -
243 मोने Mone 1 अत्रि 0 0 - -
244 मोमदे Momade 1 अत्रि 0 0 - -
245 म्हसकर Mhaskar 6 गार्ग्य 1245 1 भरद्वाज कपि
246 योगी Yogi 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
247 रटाटे Ratate 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
248 रसाळ Rasal 8 नित्युंदन 0 0 हि विष्णुवृद्ध -
249 रहाळकर Rahalkar 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
250 राजवाडे Rajwade 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
251 राजमाचीकर Rajmachikar 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि