ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
214 भातखंडे Bhatkhande 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
215 भानू Bhanoo 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
216 भामे-भाभे Bhame 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
217 भावे Bhave 5 कौशिक 1217 1 बाभ्रव्य -
218 भिडे Bhide 8 नित्युंदन 1281 1 हि विष्णुवृद्ध -
219 भुस्कुटे Bhuskute 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
220 भेंडे Bhende 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
221 भैरव Bhairav 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
222 भोगले Bhogle 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
223 मंडलीक Mandalik 13 विष्णुवृद्ध 0 0 नित्युंदन -
224 मतुक Matuk 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
225 मधुमते Madhumate 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
226 मनोहर Manohar 10 भारद्वाज 0 0 हि गार्ग्य कपि
227 मन्ने Manne 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
228 मर्ये Marye 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -