ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
205ब भट Bhat 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
206 भट Bhat 2 कपि 0 0 हि भारद्वाज गार्ग्य
206ब भट Bhat 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
207 भवाने Bhavane 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
208 भस्मे Bhasme 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
209 भागणे Bhagne 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
210 भागवत Bhagwat 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
210ब भागवत Bhagwat 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
210क भागवत Bhagwat 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
210ड भागवत Bhagwat 7 जामदग्न्य 0 0 वत्स -
211 भाटे Bhate 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
211ब भाटे Bhate 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
212 भाडभोके Bhadbhoke 8 नित्युंदन 0 0 हि विष्णुवृद्ध -
213 भाडभोले Bhadbhole 1 अत्रि 0 0 हि - -
213ब भाडभोले Bhadbhole 8 नित्युंदन 0 0 हि विष्णुवृद्ध -