ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
181 फडतरे(भट) Phadatare 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
181 फडणीस Phadanis 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
181ब+ फडणीस Phadanis 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
181क+ फडणीस Phadanis 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
181ड+ फडणीस Phadanis 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
182 फणसे Phanse 4 कौंडिण्य 0 0 वासिष्ठ -
183 फणसुकर Phansukar 5 कौशिक 0 0 हि बाभ्रव्य -
184 फफे Phaphe 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
185 फाटक Phatak 5 कौशिक 1185 1 बाभ्रव्य -
186 फाळके Phalke 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
187 बकाळकर Bakalkar 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
188 बडे Bade 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
189 बर्ये Barye 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
190 बर्वे Barve 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
191 बाकळकर Bakalkar 13 विष्णुवृद्ध 0 0 नित्युंदन -