ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
152 नित्सुरे Nitsure 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
153 नेकणे Nekne 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
154 नेवरे Nevre 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
155 नेने Nene 13 विष्णुवृद्ध 1155 1 हि नित्युंदन -
156 पटवर्धन Patvardhan 4 कौंडिण्य 1156 1 वासिष्ठ -
157 पणदेव Pandev 2 कपि 0 0 हि भारद्वाज गार्ग्य
158 पधे Padhe 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
159 परचुरे Parchure 14 शांडिल्य 1159 1 काश्यप -
160 परांजपे Paranjape 13 विष्णुवृद्ध 1160 1 नित्युंदन -
161 पर्वते Parvate 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
162 पळणीटकर Palnitkar 14 शांडिल्य 0 0 हि काश्यप -
163 पाऊलबुद्धे Paulbuddhe 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
164 पागे Page 3 काश्यप 0 0 हि शांडिल्य -
165 पागुळ Pagul 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
166 पाटणकर Patankar 14 शांडिल्य 1166 1 काश्यप -