ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
126ब दातार Datar 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
126क दातार Datar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
127 दातार Datar 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
128 दांतीर Danteer 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
129 दात्ये Datye 12 वासिष्ठ 1129 1 हि कौडिण्य -
130 दाबक Dabak 1 अत्रि 0 0 - -
131 दाबके Dabak 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
132 दाभोळकर Dabholkar 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
133 दामले Damle 14 शांडिल्य 1133 1 काश्यप -
134 दामोदर Damodar 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
135 दारशेतकर Darshetkar 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
136 दिवेकर Divekar 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
137 दीक्षित Dixit 5 कौशिक 1137 1 हि बाभ्रव्य -
137ब दीक्षित Dixit 8 नित्युंदन 0 0 हि विष्णुवृद्ध -
137क दीक्षित Dixit 10 भारद्वाज 0 0 हि गार्ग्य कपि