ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
113 डोंगरे Dongre 14 शांडिल्य 0 0 हि काश्यप -
114 ढमढेरे Dhamdhere 5 कौशिक 0 0 हि बाभ्रव्य -
115 ताम्हनकर Tamhankar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
116 तिरंडे Tirande 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
117 तिरुके Tiruke 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
118 तिवरेकर Tivarekar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
119 तुळपुळे Tulpule 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
120 थत्ते Thatte 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
120ब थत्ते Thatte 4 कौंडिण्य 0 0 वासिष्ठ -
121 थोरात Thorat 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
122 दणगे Danage 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
123 दलाल Dalal 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
124 दर्वे Darve 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
125 दांडेकर Dandekar 12 वासिष्ठ 1125 1 कौडिण्य -
126 दातार Datar 3 काश्यप 1126 1 शांडिल्य -